ساختار و محیط زیست پیریکا ‐ Structure and Environment of PIRIYKA

در دورانی که تحلیل شنونده و افکار گوینده منجر به ایجاد خرد جمعی می‌شد.

مکانیزم‌ها در همه جای دنیای ما پراکنده هستند. یک مکانیزم با «نگاه» رنگ اولیه‌ی خود را می‌گیرد و با ترسیم آن نگاه بر سطح کاغذ، خلق می‌شود. در دنیای امروز با مکانیزم‌های زیادی آشنا هستیم و اغلب این مکانیزم‌ها نیز نام‌هایی برای خود دارند.
در بازی‌های گوناگون، رویه‌ی کار مکانیزم موجود در بطن بازی توسط مخاطب دیده می‌شود و مخاطب با درک مکانیزم و داستان بازی -خواسته یا ناخواسته- مفهوم یا مفاهیمی را از آن بازی برداشت می‌کند.
هنگامی که مکانیزم یک بازی را بررسی می‌کنیم، ابتدا باید ببینیم که چه سطحی از آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سطح کلان؟ سطح میانی؟ یا یک زیر چرخش؟
در واقع این تعاریف برای مکانیزم‌ها از قبل ساخته شده‌اند و به علت تکرار یک رویه در جهان، شکل کلی و نام‌هایی مشخص گرفته‌اند. هنگامی که یک طراح (در اینجا طراح بازی) وارد هر بخشی از کار طراحی می‌شود، در ابتدا با در نظر گرفتن مکانزیم‌های قبلی (پیش فرض های ذهنی خود) کار خود را آغاز می‌کند. اما متوجه غرق شدن در حلقه‌ای از اجزاء ثابت نیست. و صد البته که غرق شدن در این حلقه گاهی اوقات منجر به کشف هم می‌شود.
در خانه‌ی پیریکا مکانیزم، عناصر، مفاهیم، داستان و مخاطب همگی در شکلگیری یک طرح اثر گزار هستند و با کنار هم قرار گرفتن این متغیرها بازیایی طراحی می‌شود که رویه‌های قبلی را تکرار نمی‌کند و در هر بازی از متغیرهای خاص (سطح شکن) در نظر گرفته شده برای آن بازی استفاده می‌شود. به همین دلیل در خانه‌ی پیریکا برای معرفی «نوع» و «گونه»ی مشخص هر بازی که یک مکانیزم جدید را در بر داشته باشد، از ساختار و محیط زیست پیریکا استفاده می‌کنیم. منظور از معرفی «نوع» -که در بخش اول ساختار و محیط زیست پیریکا آورده شده است- محوریت اصلی بازی است که بر چه متغیر یا متغیرهایی اثر می‌گذارد و در بخش دوم «گونه»ی مشخص برای نوع نمایش و جریان محتوای بازی انتخاب شده است. مثلا اطلاق عنوان «استراتژی/ماجراجویی» به یک بازی در ساختار و محیط زیست پیریکا این مفهوم را می‌رساند که محوریت اصلی جریان بازی «استراتژی» و قالب نمایش که متغیرها را حرکت می‌دهد «ماجراجویی» است.
در بازی‌های خانه پیریکا)ساختار و محیط زیست پیریکا یا S.E.P) در هر بازی، مکانیزم های جدید و منحصر به فرد خلق می‌شود.
در این میان اما بعضی از بازی‌های خانه‌ی پیریکا تنها از یک مکانیزم منحصر به فرد داخلی برخوردار هستند که بر آن‌ها یک نام مختصر -متناسب با عملکرد مکانیزم- گذاشته می‌شود. این تک مکانیزم داخلی به علت بالا بودن سطح و دارا بودن ویژگی‌های خاص، خارج از ساختار و محیط زیست پیریکا ارائه می‌شود.

    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی است.