روایت‌هایی که
در خانه پیریکا
خلق می‌شوند

کارآگاه ناحیه شرقی

سرنخ‌های معلق

ساختار و محیط زیست بازی: ماجراجویی / استراتژی

شرح بازی: روایت کارآگاه ناحیه شرقی از شهری به نام شکاف آغاز می‌شود. آرسگان به عنوان یک کارآگاه ویژه از مرکز شهر، به ناحیه شرقی انتقال پیدا می‌کند. دلیل این انتقال ایجاد امنیت در شکاف بود، شهری پرتردد با تکنولوژی گسترده. در خارج از دروازه‌های قلمرو پاروگ، سرزمینی وجود دارد به نام مینتراس. در این سرزمین موجودات و انسان‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. روزی موجودات…

بیز

رقابت نام‌های تجاری در شهر

ساختار و محیط زیست بازی: واقعیت / استراتژی

در بازی بیز، شما ساختمانی را در اختیار داریس و در نقش یک صاحب سازمان بازی را آغاز می‌کنید. با شناسایی بازار و فرصت‌های موجود، نیروهای انسانی برای سازمان خود استخدام می‌کنید. این نیروها در هر دور برای سازمان کسب درآمد می‌کنند. در این میان رقبا هم وجود دارند که سعی بر کسب سهم بیشتری از بازار را دارند. با ساماندهی و استفاده درست از فرصت‌های موجود، شما باید…

    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی است.