مقاله

جریان بازی خودکار – (Automated Game Flow (AGF

در ساختار مکانیزم جریان بازی خودکار (AGF) سه عامل کلان به صورت پیوسته حرکت داده می‌شوند. این سه عامل عبارتند از:‍‍۱‍- سرعت عمل متناسب با تصمیم در زمان٢- اثر موسیقی متن بر تصمیم٣- حرکت رقیب فرضی در قالب بازی سرعت عمل متناسب با تصمیم در زمان:در زمانی که مخاطب فعالیتی را انتخاب می‌کند، اثر و […]

جریان بازی خودکار – (Automated Game Flow (AGF بیشتر بخوانید »

ساختار و محیط زیست پیریکا ‐ Structure and Environment of PIRIYKA

در دورانی که تحلیل شنونده و افکار گوینده منجر به ایجاد خرد جمعی می‌شد. مکانیزم‌ها در همه جای دنیای ما پراکنده هستند. یک مکانیزم با «نگاه» رنگ اولیه‌ی خود را می‌گیرد و با ترسیم آن نگاه بر سطح کاغذ، خلق می‌شود. در دنیای امروز با مکانیزم‌های زیادی آشنا هستیم و اغلب این مکانیزم‌ها نیز نام‌هایی

ساختار و محیط زیست پیریکا ‐ Structure and Environment of PIRIYKA بیشتر بخوانید »

    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی است.