جریان بازی خودکار – (Automated Game Flow (AGF

در ساختار مکانیزم جریان بازی خودکار (AGF) سه عامل کلان به صورت پیوسته حرکت داده می‌شوند. این سه عامل عبارتند از:
‍‍۱‍- سرعت عمل متناسب با تصمیم در زمان
٢- اثر موسیقی متن بر تصمیم
٣- حرکت رقیب فرضی در قالب بازی

سرعت عمل متناسب با تصمیم در زمان:
در زمانی که مخاطب فعالیتی را انتخاب می‌کند، اثر و پیامد آن فعالیت تا دو مرحله (دور) از بازی جریان می‌یابد. یعنی هر فعالیت با خود دو اثر را در دو دور جدا از هم تشکیل می‌دهد و تا زمانی که مخاطب بخواهد از نتیجه‌ی مسیری که انتخاب کرده است خارج شود، باید اثر دو مرحله‌ای را پرداخت کند و متغیرهایی را از دست بدهد. اما به دلیل این که بازی‌هایی با مکانیزم جریان بازی خودکار (AGF) باید در مدت زمانی خاص و از قبل تعیین شده به اتمام برسند، تا انتهای بازی پیروزی یا شکست مشخص نمی‌شود.

اثر موسیقی متن بر تصمیم:
عامل مهم دیگر مکانیزم جریان بازی خودکار(AGF)، موسیقی متنی است که توسط گروه‌های موسیقی پیریکا منحصرًا برای آن بازی خاص ساخته می‌شود. موسیقی متن از ابتدای شروع بازی پخش می‌شود و تا انتهای بازی ادامه دارد. این موسیقی متن به طوری ساخته شده است که مخاطب را در بستر جریانات درونی و پیرامون سرزمین تعریف شده قرار می‌دهد. موسیقی متن تأثیر فراوانی در انتخاب فعالیت مخاطب در بازی دارد. در هنگام بازی، موسیقی با مدت زمان بازی ترکیب می‌شود و زمانی که مخاطب در رویدادی خاص از بازی قرار دارد، موسیقی تاثیر این رویداد را در ذهن مخاطب چند برابر می‌کند و میتواند بر گسترده‌تر یا دقیق‌تر شدن تصمیمات مخاطب در بازی اثر بگذارد.

حرکت رقیب فرضی در قالب بازی:
رقیب فرضی در جریان خودکار بازی‌ها به عنوان یک گردش دهنده عمل می‌کند. زمانی که مخاطب از کارتی استفاده می‌کند، در واقع یک ویژگی یا یک امتیاز به رقیب فرضی می‌دهد و هر چه آن کارت اثر مثبت یا منفی بیشتری بگذارد، در هر صورت یک امتیاز یا حرکت مثبت برای رقیب فرضی می‌باشد. رقیب فرضی در پوسته اصلی مکانیزم جاری‌ست و شما به عنوان مخاطب نیازی به حرکت دادن رقیب فرضی در بازی ندارید.

هر کدام از این عوامل طراحی شده نیز می‌توانند جریان بازی خودکار (AGF) را به تنهایی ایجاد کنند. با طراحی و ترکیب این سه عامل، خانه پیریکا مکانیزمی به نام جریان بازی خودکار (AGF) را خلق کرده است.

    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی است.