بازی‌های خانه پیریکا را با کد تخفیف بخرید

کلیک کنید
logo inner ringlogo

آفرینش رویا و روایتی برای سرزمین

خانه پیریکا با خلق سرزمین‌هایی که درون آن‌ها پندار و تصور جریان‌های اصلی را هدایت می‌کند. رویا را در ترسیم نقش هر شخص حرکت می‌دهد و نگرشی از یک همنشینی زیبا را با شما همراه می‌کند.

biz-logo
Slider Overlay Logo

غرفه خانه پیریکا، در نمایشگاه SPIEL MESSE ESSEN آلمان در شهریور ماه ۱۴۰۱

biz-logo
Slider Overlay Logo

غرفه خانه پیریکا، در نمایشگاه SPIEL MESSE ESSEN آلمان در شهریور ماه ۱۴۰۱

biz-logo
Slider Overlay Logo

غرفه خانه پیریکا، در نمایشگاه SPIEL MESSE ESSEN آلمان در شهریور ماه ۱۴۰۱

biz-logo
Slider Overlay Logo

غرفه خانه پیریکا، در نمایشگاه SPIEL MESSE ESSEN آلمان در شهریور ماه ۱۴۰۱

biz-logo
Slider Overlay Logo

غرفه خانه پیریکا، در نمایشگاه SPIEL MESSE ESSEN آلمان در شهریور ماه ۱۴۰۱

biz-logo
Slider Overlay Logo

غرفه خانه پیریکا، در نمایشگاه SPIEL MESSE ESSEN آلمان در شهریور ماه ۱۴۰۱

گروه محصولات

logo outer ring
logo inner ringlogo

پیریکا کودک

کودکان در ساختار یک جامعه به عنوان ذات  بیشتر

logo outer ring
logo inner ringlogo

پیریکا جوان

((حرکت، مبارزه و ادامه برای ساخت سرزمین)) بیشتر

logo outer ring
logo inner ringlogo

پیریکا بزرگسال

روزمرگی و کارهای به نتیجه رسیده و از پیش...  بیشتر

ساختار زیست بوم خانه پیریکا

خانه پیریکا با خلق روش طراحی بازی نوین در جهان، ساختارهای بازی‌هایی را برای شما ایجاد می‌کند که در آن متغیرهای موجود در دنیای واقعی، همانند احساس، اجتماع و افراد وارد یک زیست‌بوم پر جریان از رویا و روایت‌های زیبا می‌شوند و گذری منحصر به فرد را احساس می‌کنید.

برای ارتباط با ماپروپین به [email protected] ایمیل بزنید. یا با تلفن‌های ۲۲۴۲۲۵۹۳ ۲۱ ۹۸+ ، ۲۲۴۲۲۵۹۴ ۲۱ ۹۸+ تماس بگیرید.